Termékek Menü
0

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelése, feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Inftv.) megfogalmazottak szerint történik.

Az Ön által megadott adatokat az Ékszercsodák.hu webáruház kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. a Magyar Posta Zrt., aki az Ékszercsodák.hu webáruháztól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy az Ékszercsodák.hu webáruház birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.ekszercsodak.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az adatkezelés célja

A tájékoztató elfogadásával a vásárló önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Ékszercsodák.hu webáruháznak  a kapcsolatfelvétel során bármikor megadott személyes adatait (úgy mint név, cím, kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím) az Ékszercsodák.hu webáruház a hatályos törvényi rendelkezések alapján közvetlen üzletszerzés céljából a vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezelje és alkalomszerűen üzleti ajánlatokkal, reklámküldeményekkel megkeresse, illetve a megjelölt személyes adatokat a fent megjelölt célból a Magyar Posta Zrt. részére a küldemény(ek) kézbesítése céljából átadja, és azokat a Magyar Posta Zrt., illetve az Ékszercsodák.hu webáruház a vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezelje és felhasználja.

Az adatkezeléshez való hozzájárulását a vásárló jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen adja meg.

Az adatkezelő

Észercsodák.hu webáruház: Kóródi Dániel Péter egyéni vállalkozó (Székhely: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 32.)

Adatbiztonság

Az Ékszercsodák.hu webáruház minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a vásárló által megadott személyes adatok biztonságát, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, feldolgozása és őrzése során.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az esetleges törlésre vonatkozó kéréséig kezeljük. Ilyen irányú kérés esetén az adattörlés megtörténtét visszaigazoljuk.

Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatokat kizárólag az Ékszercsodák.hu webáruház, név szerint Kóródi Dániel Péter egyéni vállalkozó és a Magyar Posta Zrt-nek a szállításhoz szükséges adatkezelés megvalósításában illetékes munkavállalói ismerhetik meg. Az adatokat jogszabályi rendelkezések alapján az illetékes hatóságoknak kiadni kötelező.

A vásárló jogainak gyakorlása

Az adatkezelésről tájékoztatás, továbbá az adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása bármikor kérhető, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi email címen:

info@ekszercsodak.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok megsértése esetén a vásárló az Ékszercsodák.hu webáruház ellen bírósághoz, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Tájékoztatás kérése adatkezelésről

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

A szolgáltató neve: Kóródi Dániel Péter egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 32.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ekszercsodak.hu
A szolgáltató telefonszáma: +36-30/278-16-81

A szolgáltató egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 50915978
A szolgáltató adószáma: 67895157-1-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása (EVNY))
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu